Skip to main content

LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

Odluka o izmjeni LAG natječaja za TO 1.1.1. – POVEĆANJE ALOKACIJE

Upravni odbor LAG-a KRKA na sjednici održanoj 30. kolovoza 2019. godine donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za TO 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva", a u skladu sa izmjenom Lokalne razvojne strategije i Planom provedbe LRS LAG-a KRKA.

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu, na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta: "Raspoloživa sredstva: =1.112.400,00 HRK." – navedena rečenica se mijenja i glasi: "Raspoloživa sredstva: =2.694.528,00 HRK."

Odobrenom alokacijom povećava se broj potpora sa prvotno planiranih 10 na 24 projektne prijave.

Dokumenti za preuzimanje

1. ODLUKA UPRAVNOG ODBORA 376 KB PDF
2. LAG NATJEČAJ TO 1.1.1. – LRS LAG KRKA – TRACK CHANGES 1,12 MB PDF

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?