Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.