Skip to main content

LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

LAG Krka

Lokalna akcijska grupa (LAG) "Krka" predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

LAG "Krka" djeluje na području jedanaest jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije, tu spadaju gradovi Drniš, Knin, Skradin, općine Biskupija, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Ružić, Promina i Unešić te dvadeset i jedno naselje grada Šibenika: Boraja, Brnjica, Čvrljevo, Danilo, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Konjevrate, Lepenica, Lozovac, Mravnica, Perković, Podine, Radonić, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno. Osnovan je 27. studenog 2011. godine te okuplja predstavnike civilnog, javnog i privatnog sektora. Prema popisu stanovnika iz 2021. godine, na površini od ukupno 2.288,6 km² LAG "Krka" broji ukupno 34.627 stanovnika u 146 naselja, a prosječna gustoća naseljenosti iznosi 15,13 st/km². LAG-ovi su u RH registrirani kao Udruge.

Financiranje

LAG KRKA u srpnju 2015. godine uspješno je završio sa provedbom IPARD Programa, Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja".

Prijavom na sredstva Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. LAG-u KRKA temeljem Odluke o dodjeli sredstava potpore za Podmjeru 19.1. “Pripremna pomoć” – provedbu tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, LAG-u KRKA dodijeljena su sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije (LRS), koja je izrađena i usvojena. Također, dobili smo konačnu Odluku o odabiru kao rezultat uspješne prijave na Podmjeru 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“, provedba strategije, kojom nam je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede, za provedbu strategije odobreno 6.312.773,88 HRK / 837.849,08 EUR od kojih je 4.809.732,48 HRK /638.361,20 EUR namijenjeno financiranju projekata na području LAG-a KRKA! Preostali iznos namijenjen je provedbi Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", te Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija". U svibnju 2021. godine LAG-u Krka su za Podmjere 19.1., 19.2. i 19.4. odobrena sredstva iz prijelaznog razdoblja u iznosu od 3.447.932,39 HRK / 457.619,27 EUR.

U prosincu 2023. godine LAG Krka je odabran za provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. LAG-u je za novo programskog razdoblje za provedbu LRS odobreno ukupno 2.040.128,70 EUR.

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?