1.144,48

Površina
km2

20.355

Broj stanovnika
(2011.)

47

Broj članova LAG-a Krka
Javni, civilni i gospodarski sektor

Molimo unesite e-mail adresu vašeg korisničkog računa. Biti će vam poslan verifikacijski kôd. Nakon što primite verifikacijski kôd, moći ćete odabrati novu lozinku za svoj korisnički račun.

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.