1.144,48

Površina
km2

20.355

Broj stanovnika
(2011.)

47

Broj članova LAG-a Krka
Javni, civilni i gospodarski sektor

LAG "Krka" dana 31. prosinca 2018. godine objavio je LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip operacije (TO) 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. Rok za podnošenje prijave projekata je od 01.02.2019. do 01.04.2019. godine. Informacije o prihvatljivosti korisnika i projekta, kao i načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

LAG "Krka" dana 29. listopada 2018. godine objavio je  LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip operacije (TO) 3.1.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu", a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. Rok za podnošenje prijave projekata je od 16.11.2018. do 15.02.2019. godine. Informacije o prihvatljivosti korisnika i projekta, kao i načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Molimo unesite e-mail adresu vašeg korisničkog računa. Biti će vam poslan verifikacijski kôd. Nakon što primite verifikacijski kôd, moći ćete odabrati novu lozinku za svoj korisnički račun.

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.