Skip to main content

LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

Natječaj za zapošljavanje Voditelja/ice ureda Lag-a "KRKA"

Dana 10. kolovoza 2023. godine objavljen je natječaj na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za radno mjesto: Voditelj/ica LAG-a "Krka".

 • Mjesto rada: Drniš
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Način rada: Smjena - prijepodne
 • Smještaj: Nema smještaja
 • Naknada za prijevoz: U cijelosti
 • Natječaj vrijedi od: 10.8.2023.
 • Natječaj vrijedi do: 24.8.2023.
 • Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu:

 • vodi administrativne i tehničke poslove LAG-a u skladu sa zakonom, općim aktima i drugim propisima
 • organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova ostalih djelatnika
 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad
 • organizira, obavlja i nadzire poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine
 • brine o zakonitom radu LAG-a Krka
 • izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata
 • prati propise vezane uz rad LAG-a Krka
 • o svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAG-a izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jednom godišnje uspostavlja i održava kontakte sa svim članovima Udruge i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija
 • organizira različite programe jačanja kapaciteta LAG-a Krka – informativne radionice, edukacije i druge slične aktivnosti za članove Udruge i partnere
 • izrađuje dokumente, prezentacije, izvještaje i druge pismene oblike potrebne za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva
 • upoznaje javnost s radom Udruge
 • terenski rad
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima LAG-a Krka
 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika/ice LAG-a

Stručno znanje:

 • visoka stručna sprema (VSS)/magistar struke ekonomskog, odnosno struka društvenog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje engleskog jezika
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Složenost posla:

 • razina koja uključuje vođenje, odrađivanje i koordiniranje poslova
 • doprinos razvoja novih koncepata
 • rješavanje strateških zadaća

Samostalnost u radu:

Potpuna samostalnost u radu i odlučivanju o stručnim pitanjima, ograničena samo u smjernicama Predsjednika i Upravnog odbora LAG-a, Statuta i Pravilnika o radu.

Stupanj odgovornosti:

Odgovornost koja uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja.

Sve zainteresirane osobe obvezne su dostaviti sljedeće:

 • Pisanu zamolbu
 • Životopis
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Dokaz o znanju engleskog jezika i informatičkog znanja (preslika svjedodžbe/diplome/uvjerenja)
 • Dokaz stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
 • Preslika važeće osobne iskaznice
 • Preslika vozačke dozvole B kategorije

Prijave se šalju na adresu: Lokalna akcijska grupa "Krka", Kralja Zvonimira 2, 22320 Drniš.

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?