1.144,48

Površina
km2

20.355

Broj stanovnika
(2011.)

47

Broj članova LAG-a Krka
Javni, civilni i gospodarski sektor

LAG "Krka" dana 29. listopada 2018. godine objavio je  LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip operacije (TO) 3.1.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu", a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. Rok za podnošenje prijave projekata je od 16.11.2018. do 15.02.2019. godine. Informacije o prihvatljivosti korisnika i projekta, kao i načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.