VAŽNO

Anketa LAG-a "KRKA"

S ciljem što učinkovitije provedbe Lokalne razvojne strategije LAG–a "KRKA", pripremili smo anonimnu anketu kako bi financiranje projekata na području LAG–a "KRKA" bilo utemeljeno prema stvarnim potrebama na terenu. Molimo sve potencijalne korisnike da izdvoje trenutak svog vremena i popune anketu, jer će se prema podatcima prikupljenim anketiranjem, odabrati područja ulaganja. Anketa je anonimna i nalazi se OVDJE. Unaprijed se zahvaljujemo na Vašoj suradnji!

LAG Krka

Lokalna akcijska grupa (LAG) "Krka" predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

LAG "Krka" djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije, tu spadaju gradovi Drniš i Skradin, općine Bilice, Ružić, Promina i Unešić te sedam naselja grada Šibenika: Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate i Lozovac, osnovan je 27. studenog 2011. godine te okuplja predstavnike civilnog, javnog i privatnog sektora. LAG-ovi su u RH registrirani kao Udruge.

Financiranje

LAG KRKA u srpnju 2015. godine uspješno je završio sa provedbom IPARD Programa, Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja". 

Prijavom na sredstva Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. LAG-u KRKA temeljem Odluke o dodjeli sredstava potpore za Podmjeru 19.1. “Pripremna pomoć” – provedbu tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, LAG-u KRKA dodijeljena su sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije (LRS), koja je izrađena i usvojena. Također, dobili smo konačnu Odluku o odabiru kao rezultat uspješne prijave na Podmjeru 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“, provedba strategije, kojom nam je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede, za provedbu strategije odobreno 6.312.773,88 HRK od kojih je 4.809.732,48 HRK namijenjeno financiranju projekata na području LAG-a KRKA! Preostali iznos namijenjen je provedbi Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", te Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija".

LAG-ovi, pa tako i LAG KRKA raspisivati će natječaje iz Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. temeljem u strategiji definiranih ciljeva i prioriteta, te će korisnici svoje prijave podnositi direktno LAG-ovima.

Specifični ciljevi navedeni u strategiji LAG-a KRKA su:

  1. Razvoj i promicanje konkurentne poljopri-vredne i prerađivačke proizvodnje
  2. Unapređenje održivosti i raznovrsnosti  gospodarskih djelatnosti
  3. Unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.