1.144,48

Površina
km2

20.355

Broj stanovnika
(2011.)

47

Broj članova LAG-a Krka
Javni, civilni i gospodarski sektor

Molimo unesite e-mail adresu povezanu s vašim korisničkim računom. Vaše korisničko ime biti će poslano na e-mail adresu koju imamo zabilježenu.

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.